Fiscaal voordeel bedrijfsuitje

Bedrijfsuitje voordeliger dan je denkt!

Bedrijfsuitjes zijn populair want ze bevorderen de samenwerking en zorgen voor een goede sfeer en teambuilding binnen het bedrijf. Medewerkers leren elkaar op een andere manier kennen en ontdekken andere kwaliteiten bij zichzelf maar ook bij collega’s.

De informele sfeer en alternatieve werkvormen bieden mogelijkheden om de samenwerking of rollen van medewerkers op een veilige manier te evalueren. Effectieve bedrijfsuitjes hebben als doel dat mens en bedrijf er beter van worden.

Fiscaal voordeel

Zo’n zeven à tien jaar geleden bestond er de scholingsaftrek voor bedrijven. De scholingsaftrek voorzag in een extra aftrekpost bovenop de werkelijke scholingskosten. Deze voorziening is echter vervallen.
Toch zijn er fiscale voordelen te behelen met de huidige regelingen.

Volledige aftrek overdragen vakkennis

Als de bedrijfsuitjes of evenementen zo kunnen worden georganiseerd, dat vakkennis wordt overgedragen. Dan is er een volledige aftrek mogelijk.

Onderstaande kosten noemt men gemengde kosten en zijn voor 73,5% aftrekbaar:

  • Kosten van representatie; waaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak. Representatie betreft niet alleen klanten, leveranciers e.d., maar kan ook betrekking hebben op het eigen personeel. Personeelsfeesten, interne afscheidsfeesten, sportdagen zijn ook gemengde kosten. Als de genoemde activiteiten worden verzorgd door een personeelsvereniging, valt een bijdrage van de werkgever ook onder de gemengde kosten.
  • Kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen e.d.vallen ook onder gemeende kosten.

De voorwaarden welke de fiscus stelt aan deze regeling is dat 75% van de werknemers uitgenodigd dient te worden. Bij grote bedrijven mag dit ook betrekking hebben op 75% van de werknemers van een afdeling.
De kosten mogen worden afgetrokken middels de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting of u kiest als ondernemer voor de aftrek van alle kosten die boven de € 4300,- per jaar uitkomen.

Toch werden als “seminars” aangeduide evenementen toch volledig aftrekbaar geacht, aangezien het volgens de rechter in wezen ging om vakcursussen, gericht op het verwerven van een afgeronde hoeveelheid kennis of vaardigheden.

Als het bedrijf besluit een feest intern dus binnen de eigen muren te organiseren dan zijn de kosten vrijgesteld van belasting hetgeen ook voor andere afdelingen of vestigingen geldt.

Bron: Elseviers Belasting Almanak