Klussen voor goede doelen

Goede doelen in soorten en maten

BuitenGewoon maakt de keuze om vooral buiten in de natuur en het groen bezig te zijn en als het even kan met zaken die een bijdrage leveren aan het cultureel erfgoed van Nederland. Dat betekent dat ik me graag voor non-profit organisaties inzet. Non-profit organisaties hebben geen winstoogmerk en dienen een maatschappelijk doel. Organisaties die voor BuitenGewone bedrijfsuitjes in beeld komen zijn bijvoorbeeld:

Maar ook diverse landgoederen en buitenplaatsen in de kuststreek in Noord- en Zuidholland en rondom Utrecht. Overigens worden een aantal landgoederen beheert door bijvoorbeeld de stichting Het Zuidhollandse Landschap.

Factoren en wensen

De daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden hangen in sterke mate af van:

• het jaargetijde in verband met flora- en fauna wetgeving en de werkzaamheden
• het soort locatie; kies je voor de stad of het platteland? Beschikt de locatie over voldoende ruimtes etc.
• groepsgrootte; het maakt nogal uit of je met 12 personen ergens aan komt of met 70 man sterk!
• duur bedrijfsuitje; ga je voor de hele dag of ben je liever een paar uur actief aan de slag
• doel van het bedrijfsuitje; misschien wil je met je team het accent leggen op creatief in plaats van maatschappelijk verantwoord.
• combinatie met andere elementen zoals culinaire verzorging en extra programma onderdelen.

Welke klussen?

Om een beeld te krijgen van het soort werkzaamheden die je kunt verwachten met een bedrijfsuitje volgt hieronder een opsomming. Deze opsomming is wel onder enig voorbehoud. Er zijn namelijk een aantal factoren zie hierboven, die bepalen wat er wel en niet precies kan op een zeker moment.

Mogelijke werkzaamheden die deelnemers van een bedrijfsuitje zouden kunnen verrichten in het kader van vrijwilligerswerk in de natuur.

• Schelpenpaden aanvullen
• (naam) bordjes maken/schilderen
• bewegwijzering plaatsen
• bruggetjes maken/repareren
• knuppelpaadjes aanleggen
• rietkragen verwijderen of knippen
• sloten baggeren
• wilgen knotten
• optassen van snoeihout
• beplanting uitdunnen
• Amerikaanse vogelkers verwijderen
• bepaalde vogels tellen
• meubilair schilderen
• nestkasten schoonmaken
• nestkasten maken/ophangen
• nest gelegenheid voor de gierzwaluw maken
• ooievaars palen plaatsen
• vogels tellen
• vogelsoorten inventariseren
• insecten inventariseren
• bijen imker helpen
• graslandjes maaien
• inrasteren van schapen (gaaswerk plaatsen)
• rolstoel toegankelijke opritten maken
• onderhoudswerkzaamheden verrichten aan een stal/schuur
• verven van een groepsaccommodatie
• schilderen van kozijnen
• stelen zetten aan spades
• sorteren van kaartmateriaal

Vanzelfsprekend zorgt BuitenGewoon voor een nauwkeurige afstemming tussen het doel dat je voor ogen staat, het soort werkzaamheden en de uiteindelijke programmering van het bedrijfsuitje. je kunt kiezen uit low profile en luxere locaties. Met de culinaire verzorging kun je het thema extra kracht bij zetten.

Wil je meer weten neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Dolf Houtman