Tips voor duurzame bedrijfsuitjes

Tips voor duurzame bedrijfsuitjes.

Misschien is het hele proces van duurzaamheids- en milieubewustwording zo ongeveer begonnen met het gifschandaal in Lekkerkerk ergens in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het bleek destijds het topje van de ijsberg. Want duizenden plekken in Nederland bleken ernstig vervuild.
Tot op de dag van vandaag zijn we bezig met het opruimen van alle troep die we in de vorige eeuw veroorzaakt hebben en vaak letterlijk onder de grond gestopt onder het mom van: ‘wat je niet ziet is er ook niet’.

People, planet, profit

Bewoners van gifwijken werden ziek en kregen klachten. Langzaam maar zeker is in de decennia die daarop volgde het inzicht ontstaan dat alles in het milieu met elkaar samenhangt.Het begrip People, Planet en Profit staat voor een integrale aanpak en geeft blijk van het besef dat samenhang niet alleen de ecologie betreft maar ook de wijze waarop we produceren (economie). Daarnaast zouden mensen zich bewust moeten zijn van de milieubelastende effecten als gevolg van hun handelen en de keuzes die ze maken.

In mijn beleving begint het allemaal met dat besef. Want als dat besef er niet is hoe kun je dan verwachten dat mensen duurzaam handelen. Laat staan dat ze in staat zijn de effecten van dat handelen te zien of te begrijpen.

Mooier Nederland

BuitenGewoon streeft naar een nog mooier Nederland met prachtige natuur, waardevolle cultuurlandschappen en fraaie landgoederen. In die zin vormen de bedrijfsuitjes die wij organiseren een middel om het algehele besef te ontwikkelen. Een besef dat zich, wat ons betreft, in eerste instantie toespitst op onze natuur- en cultuurlandschappen. Door deelnemers van een bedrijfsuitje letterlijk de natuur in te nemen of te laten werken op een landgoed ontstaat naar mijn stellige overtuiging ook het besef. Na besef volgt respect en begrip en daarmee wellicht een verandering in het gedrag.

MVO

Hoe maak je een bedrijfsuitje duurzamer en daarmee vriendelijker voor mens en milieu? MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is op de eerste plaats bedoeld voor ondernemers waarmee ze hun bedrijfsvoering, de productie processen en producten duurzamer en tegelijk minder belastend voor het milieu kunnen maken.
Je kunt stellen dat MVO een veelomvattend begrip is want feitelijk vallen alle inspanningen er onder die er op gericht zijn het milieu te ontzien of het milieu minder te belasten.

Wat kun je als consument aan MVO doen als je een bedrijfsuitje wil organiseren?

Om te beginnen zou je je kunnen richten op uitsluitend die bedrijven of organisaties die zich aangesloten hebben bij een ‘groene’ instantie die staat voor een bepaalt aspect van duurzaam ondernemen, CO2 reductie of op een andere manier actief zijn met klimaatneutraal handelen en milieuvriendelijk ondernemen.

Er zijn diverse organisaties:

Climate Neutral Group: streven naar een 100% klimaatneutrale wereld. Handig is de ingebouwde CO2 calculator waarmee je kunt uitrekenen wat de CO2 uitstoot is van een bepaalde activiteit. Climate Neutral Group biedt je direct de mogelijkheid de CO2 uitstoot te compenseren.

Greenseats; maakt deel uit van de Climate Neutral Group en is er op gericht om de enorme CO2 uitstoot die gepaard gaat met vliegreizen te compenseren.

Greenkey; is een internationaal keurmerk voor bedrijven die actief zijn in de toeristisch-recreatieve branche. Het gaat dan vooral om de accommodatieverschaffers zoals hotels, congres- en vergaderlocaties.

MVO Nederland; is een Nederlandse organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de meest ruime zin van het woord promoten. MVO Nederland stelt dat een bedrijf de verantwoordelijkheid heeft voor alle effecten op mens en milieu als gevolg van uitoefening van die bedrijfsprocessen.
Het gaat erom een evenwichtige balans te vinden tussen planet, people en profit.

Partnerschap

Met het nieuwe partnerschap van BuitenGewoon met MVO Nederland hebben wij de wens en intentie uitgesproken actief aan de slag te gaan met het groener maken van onze dienstverlening en bedrijfsprocessen.

Hieronder volgen een aantal tips die je kunt betrekken bij het bewuster kiezen van duurzame bedrijfsuitjes.

Vervoer/mobiliteit

Zoek het uitje zo dicht mogelijk bij huis. Dat scheelt:
• vervoerskosten,
• reduceert de uitstoot van CO2,
• spaart het milieu
• en je houdt nog tijd over ook.

Als dat niet lukt of niet gewenst is maak dan gebruik van het openbaar vervoer bij voorkeur de trein. En als het een grote groep betreft heeft vervoer met de touringcar nog altijd de voorkeur boven afzonderlijk rijden met de auto.
Tot op heden kan autorijden gezien worden als een van de meest vervuilende componenten. Wachten dus op de komst van de elektrische auto!

Bedenk dat transportkosten verantwoordelijk zijn voor een fors percentage van de milieubelasting binnen een evenement.
Bij verschillende vliegmaatschappijen is het mogelijk om de belastende effecten van je vliegreis af te kopen met zogenaamde Greenseats. De milieubelastende effecten van je reis rekent men om naar CO2 uitstoot. Tegenover een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoot compenseert men dat met de aanplant van bomen.

Vermaak of activiteit

Vermaak is het onderdeel dat bestaat uit al die activiteiten die de deelnemers aan het bedrijfsuitje ondernemen. Die activiteiten variëren van milieuvriendelijk tot aan milieubelastend.
Een voorbeeld van een milieuvriendelijke activiteit zijn fiets- en wandelexcursies. Meer belastende activiteiten zijn bijvoorbeeld gemotoriseerde activiteiten zoals karten.
Maar ook activiteiten waarbij grondstoffen als verf nodig zijn zoals bijvoorbeeld met onze eigen programma’s als WildSchilderen en SchilderSalon. In het geval van de schilderprogramma’s maken we gebruik van kwasten, bordjes en andere wegwerp artikelen. Daarentegen kun je volledig MVO verantwoord aan de slag op buitenplaatsen en landgoederen.

Je kunt als consument of als teamuitje natuurlijk niet in de keuken van het organisatiebureau kijken of alles wel op de gewenste manier verloopt. Wat je wel kunt doen is kijken of het bedrijf een zeker beleid voert met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wellicht is de organisatie aangesloten bij een MVO organisatie. Wellicht hanteert het bedrijf een MVO beleid en heeft het personeel instructies gekregen.
Het betreffende bedrijf doet waarschijnlijk ook zaken met MVO geselecteerde leveranciers

Een ander zeker niet onbelangrijk vermaaksonderdeel binnen de evenementen is de catering welke kan bestaan uit: hapjes, drankjes, buffet en diners. Je kunt er voor kiezen uitsluitend zaken te doen met leveranciers die het zogenoemde Greenkey label hanteren of zich aangesloten hebben bij MVO Nederland.
De herkomst van de voedselproducten en de wijze waarop de producten bereid worden is bepalend voor de mate van milieubelasting.

Met de CO2 calculator van MVO Nederland kun je een aardig beeld krijgen van de CO2 uitstoot die gepaard gaat met het evenement. Voor wat betreft de catering hoef je enkel een totaal bedrag in te vullen.
De CO2 uitstoot rekent de calculator om in euro’s die je vervolgens kunt compenseren door het bedrag per persoon te voldoen aan VCS of Gold Standard.

Wij streven er naar onze bedrijfsuitjes in de nabije toekomst volledig groen uit te voeren.

Lees ook:

Laat je reactie achter.

Dolf Houtman