Voordelen van vrijwilligerswerk als bedrijfsuitje

Voordelen van vrijwilligerswerk als bedrijfsuitje

Eenmaal per jaar is het weer zover. Dan organiseert het Oranjefonds wederom het jaarlijkse evenement NL Doet. Gedurende deze twee dagen kunnen personen, vrienden, collega’s en bedrijven zich aanmelden voor allerlei soorten klussen. Binnen of buiten dat bepaal je zelf.
Het aardige is dat je gebruik kunt maken van een financiële tegemoetkoming. Hoewel die regeling maar tot een bepaalde datum geldig is.

Het mooie is dat bedrijfsuitjes al langer worden aangeboden als middel om vrijwilligerswerk te verrichten.
Met het team vrijwillig werken aan goede doelen levert in meerdere opzichten voor alle partijen winst op.

Bezien vanuit het deelnemende bedrijf:

– versterking van het imago van het bedrijf. Belangrijk is dat het bedrijf zich verbindt aan een goed doel dat daadwerkelijk past bij het gewenste imago.
– Uitbreiding van het netwerk.
– Het actief benaderen en onderzoeken van nieuwe markten en afzetmogelijkheden.
– Het aanbieden van een betekenisvolle tijdsbesteding voor de eigen medewerkers.
– Mogelijkheden om de vaardigheden en competenties van medewerkers op een andere manier in te zetten.

Bezien vanuit de aanbiedende instantie:

– Zij kunnen meer doen met minder geld, het eerder verwezenlijken van de doelen.
– meer bewustwording bij deelnemers en de bedrijven van de maatschappelijke betekenis van het goede doel.
– meer begrip voor de problematiek hetgeen op langere termijn bijdraagt aan bijvoorbeeld donaties.

Bezien vanuit de deelnemers:

– het leveren van een zinvolle bijdrage.
– kennismaking met wellicht onbekende organisaties en onbekende doelen.
– meer bewustwording en maatschappelijke betrokkenheid.
– Stimulans voor de teamgeest
– Opdoen van kennis en inspiratie

Bedrijfsuitjes combineren met het werken voor goede doelen zou deel uit kunnen maken van het algehele MVO beleid van het bedrijf. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ook wel MBO maatschappelijk betrokken ondernemen genoemd.

Meer informatie? kijk ook op:

Jaarlijks organiseert het Nationaal Coördinatieorgaan (NCO) de dag van de vrijwilliger. Vrijwilligers, stichtingen en organisaties die zich met vrijwilligerswerk bezig houden worden dan in het zonnetje gezet.

Wil je in de omgeving van Rotterdam/Zuid Holland graag in het groen en het landschap aan de slag denk dan eens aan de volgende organisaties:

Heb je suggesties of opmerkingen? Stuur mij een mail ik hoor het graag.

vrijwilligerswerk-als-bedrijfsuitje-buitengewoon-evenementen